23948sdkhjf

Distanshandel får landsbygden att leva

När distanshandeln växer sig allt starkare gynnas landsbygdsföretagen.

Många av dessa har i dag kunder utanför Sveriges gränser och nästan fyra av tio har nyanställt det senaste året. För hela 67 procent av distansföretagens försäljning har ökat under det senaste året. Det visade sig när Posten med hjälp av IFS Samhällsinformation telefonintervjuade 201 småföretag på landsorten och i glesbygden som erbjuder distanshandel. Tre av fyra, eller 75 procent av de intervjuade, berättade att distanshandeln har gett dem nya möjligheter som till exempel att bredda sin marknad. Fler än hälften av företagen har kunder utanför Sverige. De viktigaste framgångsfaktorerna menar företagen är att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser, hög servicegrad och snabba leveranser. Så många som 90 procent marknadsför sin distanshandel via en hemsida. När det gäller framtiden för dessa företag så ser den enligt intervjuerna positiv ut. Av de tillfrågade säger drygt sex av tio att de planerar att växa med upp till 50 procent under de kommande två åren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.473