23948sdkhjf

Handlarna ser dystert på framtiden

Nu ser handlarna allt dystrare på framtiden. – Precis som i övriga delar av svensk ekonomi ser vi en snabb och oroväckande inbromsning. Inom handeln är konkurrensen knivskarp och sämre konjunktur leder snabbt till minskad sysselsättning och ökat antalet konkurser, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.
I Handelsbarometern för december har handlarnas framtidstro sjunkit kraftigt. Den så kallade framtidsindikatorn, som är måttet på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, landar därmed på -23. Tilltron till både försäljningsutveckling och sysselsättning har sjunkit.

Handelsbarometern rör sig också med ett annat mått, kaxighetsindikatorn. Den handlar specifikt om handlarnas tro på utvecklingen i den egna butiken. Nu i december hamnar den på 12, en punkt ner från förra månaden och det är därmed den lägsta noteringen på över ett år.

Vad gäller just antalet anställda i detaljhandeln är handlarna fortsatt pessimistiska. En av fem tror tt antalet anställda i den egna butiken kommer att minska. 55 procent tror att detaljhandeln kommer att ha färre anställda som helhet det kommande kvartalet.

När handlarna får uppskatta försäljningsutvecklingen under den kommande tremånadersperioden är dagligvaruhandlarna något mer optimistiska än sina kollegor inom sällanköpsvaruhandeln.

"Klarar inte industrins löneökningar"

I månadens handelsbarometer har handlarna också svarat på frågor inför nästa års förhandlingar om nya löneavtal.

Åtta av tio handlare anser att det finns mindre utrymme för löneökningar nu jämfört med den förra avtalsrörelsen. En majoritet av handlarna, 56 procent, bedömer inte att handeln klarar av lika höga löneökningar som industrin.

– I rådande konjunktur är utrymmet för löneökningar begränsat. Höga löneökningar i handeln skulle leda till ökad arbetslöshet, sämre lönsamhet och högre priser. För en liten butik med små marginaler kan det äventyra företagets överlevnad, säger Dag Klackenberg .

Handlarna bedömer att löneökningarnas storlek kommer vara den svåraste frågan att enas om för fack och arbetsgivare i avtalsförhandlingarna. Nästan hälften av handlarna tror att det kommer bli konfliktvarsel inom handeln. Men bara 13 procent tror att en strejk kommer bryta ut.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065