23948sdkhjf

Fortsatt nedgång i ekonomin

Svenskt näringsliv räknar med att nedgången i ekonomin fortsätter till sommaren. Därefter följer en osäker återhämtning. BNP-prognosen skrivs ned för nästa år. - För ekonomin som helhet är det inte kris utan allvarlig konjunktursvacka, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv har kommit med sin konjunkturrapport för fjärde kvartalet.

- Många europeiska länder, våra kunder, drar ner. Dessutom har länder som Brasilien och Indien dragit ner sina beställningar från Sverige mycket. Och nu börjar konsumenterna bli skrämda och minskar ner sin konsumtion. Tillsammans blir det låg tillväxt och ökande arbetslöshet nästa år, sammanfattar säger Stefan Fölster .

Industrin är först ut med omfattande varsel, men detta sprider sig nu till de inhemska sektorerna när hushållens oro för arbetslöshet ökar.

Stefan Fölster vill inte tala om kris för ekonomin som helhet.

- Men det finns kommuner och orter där det är en kris. Liksom på områden, som ungdomsarbetslösheten och bostadsförsörjningen, säger han.

Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 skrivs ner till 0,3 procent. Tidigare bedömning låg på en tillväxt på 1,2 procent. För 2014 ligger prognosen kvar på en tillväxt på 2,1 procent.

Privatkonsumtionen spås att öka med 1,6 procent nästa år och 2,6 år 2014.Strukturell arbetslösa

Enligt prognosen ökar arbetslösheten, och detta trots att det finns en utnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande hela en miljon jobb. Arbetslösheten förblir fortsatt hög, även när BNP börjar återhämta sig under hösten.

Potentialen består av människor som idag är arbetslösa, arbetar deltid eller är förtidspensionerade. Den outnyttjade potentialen är störst i Örebros län och minst på Gotland.

- Den strukturella arbetslösheten i Sverige har under flera decennier ökat i varje lågkonjunktur. Tyvärr finns det tecken på att de varsel som läggs nu också kommer att leda till att jobb försvinner och inte kommer tillbaka. Trenden går dock att vända. För att jobben ska komma åter när konjunkturen vänder bör Sverige satsa på fortsatta reformer som stärker arbetslinjen och företagsklimatet, säger Stefan Fölster.

Apropå kommande avtalsrörelse säger Stefan Följster:

- I en sån här konjuntkursvacka ska man inte belasta företagen med ytterligare stora höjningar av lönekostnaderna. Då måste de varsla ännu mer, vilket skapar ännu större osäkerhet hos konsumenter som därmed köper mindre. Nu krävs mycket måttliga löneökningar- så att exportindustrin förblir konkurrenskraftig och kan behålla fler i arbete.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062