23948sdkhjf

Handeln fortsätter att öka

Höstens trend med ökningar i detaljhandeln håller i sig, även i november ökade försäljningen enligt DHI.
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 7,0 procent mellan november 2014 och november 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 4,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,8 procent. Det visar Detaljhandelsindex från HUI research och SCB.

"Den preliminära försäljningsstatistiken för detaljhandeln visar på en tillväxt om 7,0 procent under november månad", skriver HUI i en kommentar och fortsätter:

"Sett över perioden januari-november har försäljningen ökat med 5,8 procent. 2015 har varit ett rekordstarkt år för detaljhandeln med tillväxttal som vi inte sett sedan före finanskrisen. Bakom ökningstakten ligger att hushållens köpkraft stärkts, mycket tack vare en låg ränta och goda reallöneökningar. Tillväxten i november förklaras sannolikt också av att den importerade shoppingdagen Black Friday, som är ett relativt nytt fenomen i Sverige, förstärkte den försäljningsboom vi sett under året. Att konsumenternas prismedvetenhet var hög under Black Friday var tydligt då prisjämförelsesajterna gick för högtryck, vilket indikerar att just prissänkningar och kampanjer är en viktig drivkraft bakom försäljningstillväxten."

Dagligvaruhandelns preliminära försäljning i november ökade med 4,6 procent i löpande priser. Korrigerat för prisförändringar ökade försäljningen med 2,0 procent.

Den preliminära försäljningstillväxten i sällanköpshandeln landade på 8,8 procent. Korrigerat för kalendereffekt var tillväxten 7,6 procent. Framför allt branscherna bygg, elektronik, kläder och möbler gick starkt. Trots att sällanköpsvaruhandelns försäljningen ökade kraftigt landade prisökningstakten under november månad på 0 procent.
HUI förutspår att detaljhandelsåret avslutas med en försäljningstillväxt om 5,0 procent i december.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093