23948sdkhjf

Handelsprognos justeras ner

HUI Research presenterade på tisdagen nedjusterade prognoser för detaljhandeln. Stora branscher som mode och elektronik har svårt att få fart på tillväxten.

I prognosen skriver HUI Research att den svenska detaljhandeln visar en något avtagande tillväxt, men att den fortsatt har god fart tack vare bland annat lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta.

HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 på 2,5 procent mätt i såväl löpande som fasta priser. Även avseende 2018 är prognosen 2,5 procent i löpande respektive fasta priser.

HUI bedömer att svenskarnas förutsättningar för konsumtion i detaljhandeln kommer att vara relativt goda under återstoden av 2017.

Dock har de första månaderna 2017 mött starka jämförelsetal och detaljhandeln har svårt att växa i samma omfattning som tidigare.

Särskilt de traditionellt stora segmenten mode och hemelektronik har svårt att få fart på tillväxten. Av dessa orsaker justerar HUI ner prognosen för den totala detaljhandeln till en tillväxt om 2,5 procent i löpande priser avseende helåret 2017.

HUIs prognos visar att dagligvaruhandelns tillväxt mätt per capita uppvisar en avstannande trend samtidigt som befolkningsökningstakten dämpats något och konkurrensen från restaurangsektorn intensifierats. Samtidigt har prisökningstakten vänt nedåt och HUI bedömer att dagligvaruhandeln kommer att växa med 2,5 procent i löpande priser och 1,0 procent i volym avseende helåret 2017.

HUIs prognos avseende sällanköpsvaruhandeln 2017 justeras på grund av vikande trender i vissa delbranscher ner till en tillväxt om 2,5 procent mätt i löpande priser. Samma tillväxt prognosticeras i volym.

- Detaljhandeln har visat tillväxt varje år under 20 års tid och även 2017 kommer att bli ett tillväxtår, om än svagare än de tre senaste åren, säger Michael Cronholm, konsultchef på HUI Research. Tillväxten dämpas bland annat av starka jämförelsetal men också av att flera stora detaljhandelsbranscher ser en allt större andel av försäljningen gå till utländska företag i det nya konkurrenslandskapet.

Utsikterna för svensk konjunktur under innevarande och nästa år är goda men något dämpade i relation till de tillväxttal som har noterats de senaste två åren. HUIs prognos för BNP-tillväxten 2017 och 2018 ligger kvar på 2,4 respektive 2,1 procent.

Källa: HUI Research,

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25