23948sdkhjf

Så parerar H&M coronakrisen

Försäljningen rasade och nära halverades i mars.

H&M:s försäljning i mars sjönk med 46 procent i lokala valutor.

Detta som en följd av den snabba globala spridningen av coronaviruset har försäljningen minskat kraftigt. Vid utgången av mars var  3 778 av koncernens 5 065 butiker stängda.

Det andra kvartalet påverkas naturligtvis mycket negativt av coronasituationen och kommer därför att bli ett förlustkvartal. Per den sista mars var 3 778 av våra 5 065 butiker tillfälligt stängda, på totalt 54 marknader, bland annat alla butiker i Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien, som tillhör våra största marknader. Efterfrågan har dämpats även på många andra marknader på grund av den oro och osäkerhet som pandemin orsakar. I Kina syns dock en successiv återhämtning allteftersom butikerna har öppnats igen".

Den  kraftiga försäljningsnedgången kommer inta att att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna, skriver H&M.

Dock skriver bolaget att rörelsekostnaderna bedöms  kunna reduceras med cirka 20-25 procent, dock är denna bedömning behäftad med viss osäkerhet, skriver H&M i rapporten.

Under samma period ökade dock onlineförsäljningen med 17 procent och H&M har just nu digital försäljning på 47 av koncernens 51 onlinemarknader.

Nu genomför koncernen en rad åtgärder som bland annat innefattar korttidsarbete på marknader som berörs av coronapandemin och alla delar verksamheten berörs.

Globalt sett kommer tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras men hur många som berörs meddelas inte i rapporten då H&M skriver att "lokal lagstiftning har olika definitioner och villkor för tillfälliga permitteringar och korttidsarbete".

På torsdagen uppgav Di.se att ett stort antal medarbetare på huvudkontoret kommer att permitteras och att tusentals permitteras eller får sluta, en blandning av fastanställda och konsulter.

I rapporten skriver bolaget att koncernen även ser också över behovet av eventuella uppsägningar. För ledande befattningshavare införs temporära lönesänkningar om 20 procent.

  • Justerade varuinköp och inköpsplaner

  • Framskjutna och nerdragna investeringar

  • Hyror: dialog har inletts med samtliga hyresvärdar

  • Tillfälligt förkortad arbetstid för tiotusentals medarbetare

  • Utökning av kreditfaciliteter sker för att ytterligare utöka koncernens likviditetsbuffert

  • Ökade aktiviteter i de digitala kanalerna

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095