23948sdkhjf

Paketen ökar, breven minskar

Brevmarknaden och paketmarknaden fortsätter att utvecklas – åt olika håll. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk Postmarknad 2020.

PTS har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Varje år publicerar myndigheten rapporten Svensk postmarknad, som bland annat beskriver volymutvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden.

För första gången kan PTS presentera en samlad bild av läget inom paketmarknaden. Under 2018 distribuerades det 240,6 miljoner paket i Sverige. Av dessa hade 31,4 miljoner sin mottagare i ett annat land. Omsättningen uppgick under samma år till 15,9 miljarder kronor.

PTS konstaterar att ingen aktör står för mer än hälften av omsättningen. Postnord har den största andelen med 40 procent. Därefter följer UPS med runt 20 procent. Schenker och DHL har marknadsandelar på ca tio procent var.

Samtidigt fortsätter de svenska brevvolymerna minska. Under 2019 minskade brevvolymerna med 10,5 procent vilket är den största minskningen någonsin. Totalt har den svenska brevvolymen minskat med 47 procent sedan år 2000.

Samtidigt är den samhällsomfattande posttjänsten viktig för många. PTS har de senaste åren genomfört användarundersökningar som tydligt visar att användarna fortfarande värderar en posttjänst som är tillgänglig och möter behoven.

– Postmarknaden fortsätter att förändras. Men den samhällsomfattande posttjänsten spelar alltjämt en viktig roll för många människor, företag och organisationer. För att den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna fortsätta fungera och vara självfinansierad behöver den anpassas till de behov som finns i dag, säger Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor.

Minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran (före angiven senaste inlämningstid) ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Bolagets befordringstider mäts kontinuerligt och under 2019 uppfyllde Postnord kraven med god marginal. I genomsnitt var 97,7 procent av alla frimärkta brev utdelade inom två arbetsdagar och ingen gång under året var Postnord under 95 procentsmålet på nationell nivå.

Antalet klagomål, som inkommer till PTS respektive Postnord och Citymail, minskar också jämfört med de senaste två åren.

Under de senaste åren har Postnords marknadsandelar minskat, men under 2019 ökade bolaget sin marknadsandel något till strax under 80 procent av antalet utdelade brev. Samtidigt minskade marknadsandelen för den största konkurrenten Citymail.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094