23948sdkhjf

MQ ansöker om konkurs

Coronapandemin blev spiken i kistan för den sedan länge krisande modekedjan. Nu ansöker styrelsen om att försätta bolaget i konkurs.

På onsdagen handelsstoppades aktien på Stockholmsbörsen efter rusning men  på torsdagen meddelade styrelsen för MQ Holding att man beslutat om att ansöka om  att försätta modekedjan i konkurs vid Göteborgs tingsrätt.

"Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period även efter covid-19. Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats", heter det i ett pressmeddelande.

- Det är ett djupt beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte minst för vår personal, våra leverantörer och samarbetspartners. Vi har gjort allt vi kunnat för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten men under rådande omständigheter får vi inse att det tyvärr inte är möjligt, säger Ingvar Larsson, vd för MQ i en kommentar.

Kedjan har under en längre tid krisat och även om ytterligare kostnadsbesparingar och åtgärder som vidtagits i samband med pandemin bedöms de inte vara tillräckliga med hänsyn till kedjans tidigare utmanande ekonomisk situation.

Krisrubrikerna kring MQ har duggat tätt under de senaste åren och försäljning har varit vikande en längre tid och aktien fallit kraftigt  på börsen. 

Trots försök att lyfta kedjan bland annat genom att byta namn till Marqet, sjösätta ny e-handelsplattform och inleda nya samarbeten så  har försäljningen forsatt gå ned och tillströmningen av kunder till butikerna uteblivit.

I slutet av mars gick MQ ut och meddelade att man försökt parera vikande försäljningen under coronapandemin genom att anpassa personalresurserna, genomföra kortfristiga permitteringar av personal och inleda dialog med hyresvärdar. Därtill reducerades öppettider och bemanning i butikerna, ökad allokering av varuförsörjning till e-handeln och reducering av samtliga kostnader och investeringar.

Något som inte verkar ha kunnat rädda  kedjan.

I mars försatte även koncernen systermodekedjan Joy, med 40 butikslägen, i konkurs i ett desperat försök att rädda MQ-kedjan och enligt konkursförvaltaren för att visa handlingskraft. Inte heller det var tillräckligt för att rädda MQ.

Det har heller inte varit möjligt att i nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via bolagets kreditgivare, uppger bolaget på torsdagen.

MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om 250 miljoner kronor under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Nu avbryts den tidigare utfärdade emissionen och den extra bolagsstämman som skulle hållas inom kort ställs in.

I pressrelasen skriver bolaget att det inte heller hade fungerat att försöka  erhålla ytterligare finansiering som krävs inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande.

Bolaget har föreslagit advokat Lars-Henrik Andersson från Cirio som konkursförvaltare. Han tar även hand om konkursen i systerkedjan Joy.

MQ-kedjan är grundad 1957 och omfattar 119 butiker.

Läs mer om: MQ
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078