23948sdkhjf

Så slår coronakrisen mot H&M – mer än halverad försäljning

60 procent av butikerna alltjämt tillfälligt stängda. Försäljningen minskade med 57 procent den 1 mars till 6 maj.

Sedan i mitten av mars har 80 procent av modekoncernens butiker varit stängda och även om koncernen sedan månadsskiftet april och maj successivt återöppnat butiker på ett flertal marknader så är i dagsläget  3 050, det vill säga 60 procent av koncernens 5 061 butiker, alltjämt tillfälligt stängda.

Det framgår av en  finansiell uppdatering från H&M gruppen med anledning av den pågående coronakrisen.

Därtill skriver modekoncernen att  butikshandeln inledningsvis är återhållsam.

Modekoncernen totala försäljning under perioden 1 mars  till 6 maj i år minskade med 57 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2019. 

Onlineförsäljningen, som är öppen på 46 av företagets 51 onlinemarknader ökade med 32 procent under samma period.

Inte oväntat har försäljningen backat i länder som drabbats hårdast av coronapandemin och där butiker hållits stängda.

Mest har försäljning  minskat mest i  Italien, Spanien, USA, Frankrike  och Storbritannien.

Men även i Sverige där butikerna inte haft stängt har försäljningen minskat med 31 procent. I Kina har försäljningen minskat med 32 procent under perioden.

I Italien har försäljningen under perioden minskat med 80 procent, i Spanien med 76 procent  och i USA och Frankrike med strax över 70 procent.

Vidare skriver bolaget att den negativa försäljningsutvecklingen pareras med snabba och kraftfulla åtgärder avseende varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering.

 Varulagret per den 30 april uppgick till drygt 41 miljarder kronor (40). 

Kostnaderna för prisnedsättningarna bedöms minska i absoluta tal under andra kvartalet jämfört med andra kvartalet 2019 men eftersom försäljningen blir väsentligt lägre bedöms prisnedsättningarna få en negativ effekt på bruttomarginalen om 2 - 4 procentenheter. 

Utifrån nuvarande information kvarstår bedömningen att rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar kommer att minska med cirka 20-25 procent i andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Koncernen har tidigare kommunicerat att årets andra kvartal kommer att bli ett förlustkvartal då det kraftiga försäljningsbortfallet inte kommer att kunna kompenseras av de åtgärder som genomförs.

H&M-gruppen skriver att  likviditet är god. Summan av likvida medel och outnyttjade kreditlöften var per den 30 april 23,8 miljarder kronor.

Försäljningsutveckling på några av H&M gruppens marknader 1 mars till 6 maj, i procent

Tyskland -46 Kina -32 Japan -58
USA -71 Italien -80 Norge -36
Storbritannien -60 Spanien -76 Danmark -51
Frankrike -71 Ryssland -47 Finland -49
Sverige -31 Polen -59 Sydkorea -11

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.065