23948sdkhjf

Farsta centrum har ny ägare

Stadsrum Fastigheter har tagit över ägarskapet från Atrium Ljungberg.

Farsta centrum har sedan den 1 juni ny ägare. Det är Stadsrum Fastigheter som köpt köpcentrumet i södra Stockholm av Atrium Ljungberg.

Det var i mars som fastighetsbolaget Atrium Ljungberg offentliggjorde försäljningen av Farsta centrum i Stockholm. Affären, som omfattar ett hyresvärde om 310 miljoner kronor och drygt 100 000 kvadratmeter uthyrbar area, var dock villkorad en prövning av Konkurrensverket.

I mitten av april meddelade Konkurrensverket att överlåtelsen av Farsta Centrum godkänts. Därmed kunde Stadsrum Fastigheter AB ta över ägarskapet från den 1 juni 2020.

Farsta Centrum var ett av de första så kallade ABC-samhällena i Sverige, en plats där Arbete, Bostäder och Centrum fanns samlade på ett och samma ställe. Centrumet har cirka 17 miljoner besökare årligen.

Försäljningen har skett genom avyttring av bolag. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 3 979 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 240 miljoner kronor i Atrium Ljungbergs koncern, varav 75 miljoner kronor avser realiserad värdeförändring av fastighet, 225 miljoner kronor avser uppskjuten skatt och 60 miljoner kronor avser nedskrivning av goodwill. Resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det andra kvartalet.

Stadsrum Fastigheter är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som äger citygallerior och blandfastigheter värderade till totalt drygt 2 miljarder. Alecta och Keva äger 49 procent vardera av bolaget. HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna äger resterande två procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078