23948sdkhjf

H&M: Brakförlust och stängning av 170 butiker

Nettominskning med 40 butiker när H&M stänger fler butiker än de öppnar.

Klädjätten H&M:s resultat och bruttomarginal för kvartalsperioden mars-maj i det brutna räkenskapsåret var lägre än väntat. Men samtidigt påverkas rapportsiffrorna av nya redovisningsregler som komplicerar jämförelser med analytikernas prognoser. Allt eftersom H&Ms butiker har öppnats igen har försäljningen successivt börjat återhämta sig och den utvecklingen har hittills varit bättre än väntat, enligt vd Helena Helmersson.

Klädbolaget H&M redovisar ett rörelseresultat på -6.188 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

Analytikerna hade enligt Infronts sammanställning av 14 estimat väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt -6.004 miljoner kronor.

Bruttomarginalen blev 46,3 procent, jämfört med förväntade 47,4 procent.

Siffrorna avser den nya redovisningen inklusive förändringar genom IFRS-16. På det gamla sättet att redovisa var H&M:s rörelseresultat -6.494 miljoner kronor. Enligt en sammanställning av sju analytikers estimat väntades rörelseresultatet på det gamla sättet att redovisa uppgå till -6.577 miljoner kronor.

H&M:s försäljning under perioden 1-24 juni sjönk med 25 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år. Tidigare har H&M redovisat försäljningen för perioden 1-13 juni, som sjönk med 30 procent i lokala valutor.

"Allteftersom butikerna återöppnats har vår totala försäljning successivt börjat att återhämta sig. Takten varierar stort mellan marknaderna, bland annat på grund av olika lokala restriktioner, men hittills har utvecklingen varit bättre än väntat", uppger vd Helena Helmersson i delårsrapporten.

"Även om den allmänna konsumtionen fortfarande är dämpad visar vår återhämtning att vårt sortiment är relevant och uppskattas av kunderna", skriver H&M vidare i rapporten.

Onlineförsäljningen ökade med 36 procent mätt i kronor och med 32 procent i lokala valutor i det gångna kvartalet.

"Den positiva utvecklingen för onlinehandeln har fortsatt även sedan vi börjat öppna våra butiker igen", skriver Helena Helmersson i vd-ordet.

Exakt hur onlineförsäljningen har utvecklats hittills under juni förefaller dock inte framgå av delårsrapporten.

H&M-gruppen kommer under innevarande år stänga fler butiker, och öppna färre, än vad bolaget tidigare räknat med. Det framgår också av rapporten för det andra kvartalet.

"För helåret 2020 ökar stängningstakten och antalet öppningar minskar jämfört med tidigare planerat. Cirka 170 stängningar och cirka 130 öppningar planeras, vilket ger en nettominskning av antalet butiker om cirka 40", skriver H&M i rapporten.

Tidigare räknade bolaget med att öppna cirka 35 nya butiker netto under räkenskapsåret 2019/2020. Då planerades att cirka 130 att skulle stängas och att cirka 165 nya butiker inklusive franchise skulle öppnas.

Ny planerad H&M-butiksmarknad är Panama via franchise och en väntas öppna under första halvåret 2021. Här har bolaget tidigare sagt mot slutet av 2020.

H&M upprepar att Australien blir ny H&M-onlinemarknad, med planerad start under slutet av 2020.

H&M:s varulager uppgick vid utgången av det andra kvartalet (utgången av maj) till 40 miljarder kronor, en minskning med 3 procent justerat för valuta i förhållande till motsvarande period 2019. Varulagret utgjorde 19,2 procent (18,3) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader.

"De senare årens framgångsrika förändringsarbete inom H&M-gruppen ger goda förutsättningar för att både parera den pågående situationen och fortsätta det positiva momentum som bolaget befann sig i fram till covid-19-virusets utbrott", skriver bolaget om lagersituationen.

H&M bedömer samtidigt att prisnedsättningarna bedöms bli höga även under tredje kvartalet.

"Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen bedöms att öka med cirka 2 till 3 procentenheter under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år", prognosticerar bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094