23948sdkhjf

Störst minskning av butiker inom modehandeln

HUI Research och Handelsrådet konstaterar i ny rapport att antalet kedjebutiker sjunker.

Att det pågår en strukturomvandling i den fysiska handeln, på grund av digitaliseringen, är ett välkänt faktum.

Nu uppger HUI Research och Handelsrådet att antalet fysiska butiker totalt minskade med 6 procent mellan 2017 och 2019. Från totalt 34 297 till 32 351 butiker.

”Då studien primärt betraktar perioden fram till och med november 2019 går pandemins konsekvenser för detaljhandeln inte att urskilja”, skriver rapportförfattarna men sannolikt kommer coronapandemin öka utslagningen.

Hårdast drabbad av butiksminskningen är den fysiska modehandeln där kedjorna har sett den största butiksminskningen i absoluta tal.

Minskningen av antalet butiker i modehandeln uppgår till 386, vilket motsvarar 19 procent av butiksbeståndets storlek 2017. Av de 30 modekedjor med flest butiker 2017 har tio befunnit sig i rekonstruktion eller konkurs någon gång under perioden 2017 till 2020.

Anmärkningsvärt menar rapportförfattarna är att även det kedjeanslutna butiksbeståndet nu krymper. Under 2019 minskade antalet kedjebutiker med 372.

”Butiksminskningen äger fortfarande primärt rum i det fristående butiksbeståndet. Vi ser dock att även kedjorna börjar hamna under press. Den buffert som kapital och storlek har utgjort räcker inte längre när e-handeln tar en allt större marknadsandel.”, säger Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research, i en kommentar.

I rapporten slås även fast att lågprishandeln växer och att lågprishandeln är det enda segmentet där butiksbeståndet tydligt växer, men att de handlar om ett lågt antal aktörer som står för hela ökningen av butiker. I 5 av 17 branscher är det en lågpriskedja som har öppnat flest butiker sedan 2017.

”Vi har redan sett att pandemin spär på digitaliseringstrenden vilket kommer innebära än tuffare villkor för butikshandeln. Om den ekonomiska återhämtningen sker långsamt lär dessutom lågprishandelns marknadsandel öka ytterligare.”, avslutar Andreas Svensson.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063