23948sdkhjf

Ica Banken växer via köp av Forex bankdel

Ica Banken har tecknat ett avtal med Forex Bank om att förvärva Forex Banks inlånings- och utlåningsportföljer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären, som enligt avtalet ska genomföras under andra kvartalet 2021, innebär att cirka 235  000 kunder i Forex Bank blir kunder i Ica Banken. När affären är slutförd kommer det att innebära en tillväxt av Ica Bankens affärsvolym om cirka 35 procent.

– Vi är mycket nöjda med affären. Det är ett sätt för Ica Banken att skapa synergier med befintlig verksamhet och uppnå skalfördelar i utvecklingen av den egna plattformen, säger Per Strömberg, vd Ica Gruppen, i ett uttalande.

Ica Bankens vd Marie Halling beskriver affären som en viktig milstolpe i Ica Bankens tillväxtresa.

– Genom detta förvärv har vi möjlighet att med högre takt kunna växa vår verksamhet och stärka vårt erbjudande mot kunderna. Vi ser också fram emot att få välkomna nya kunder och introducera dem till alla de förmåner det innebär att vara en del av Ica.

"De affärsvolymer som enligt avtalet kommer att omfattas av transaktionen uppgick per den 30 november 2020 till cirka 15 miljarder kronor, varav inlåningsportföljen stod för 8,8 miljarder kronor och utlåningsportföljen för 6,4 miljarder kronor", heter det i pressmeddelandet.

I samband med att affären genomförs gör Ica Banken, i enlighet med gällande regelverk, en reservering avseende förväntade kreditförluster, som innebär en redovisningsmässig engångseffekt om cirka 80 miljoner kronor, som kommer att påverka bankens och koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i kvartalet. I tillägg bedöms initiala integrationskostnader under 2021 uppgå till cirka 40 miljoner kronor, skriver Ica.

"Exklusive dessa engångseffekter, beräknas den förvärvade portföljen innebära en positiv ebit-effekt på cirka 100 miljoner kronor under 2021", skriver Ica.

För att möta regulatoriska kapitalkrav tillskjuter Ica Gruppen i samband med affären ett kapitaltillskott till Ica Banken på cirka 800 miljoner kronor vilket, räknat på det tredje kvartalet 2020, förväntas påverka Ica Gruppens nettoskuld/ebitda-kvot med knappt +0,1, uppger bolaget.

Affären omfattar inte personal, IT-avtal eller andra tillgångar.

Forex Bank kommer att påbörja avveckling av bankverksamheten när transaktionen har genomförts för att senare ansöka om att ombildas till betalningsinstitut.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063