23948sdkhjf

Prishöjning för Ikea i pandemins kölvatten

I en rapport som Ingka Group, ägare av Ikea, tagit fram över de senaste 18 månaderna, summerar företaget pandemins påverkan på handeln och transporten av varor. Hemarbetet har lett till förändrat behov hos kunder, och under pandemin har Ikea skickat mer produkter än tidigare.

Företaget har också investerat i onlinehandel och fysisk handel för att möta kundernas behov, investeringar som uppgått till 3,2 miljarder euro, det vill säga 32 908 320 000 svenska kronor.

Samtidigt har leveranskedjan påverkats starkt av pandemin vilket resulterat i störningar i transportkedjan, råvarubegränsningar och höga kostnader på transport av varor, konstaterar Ingka Group, vilket innebär att de nu tvingas höja kostnaderna.

– Under pandemin, trots stigande kostnader runt omkring oss, höll Ingka Group priserna stabila med målet att hålla priserna så låga som möjligt för kunderna. Det var det rätta att göra, säger Tolga Öncü, Retail Operations Manager på Ikea Retail i ett pressmeddelande.

– Tyvärr måste vi nu, för första gången sedan högre kostnader har börjat påverka den globala ekonomin, överföra delar av dessa ökade kostnader på våra kunder.

Genomsnittet av ökningen i Ingka Group ligger på runt nio procent globalt, med variationer mellan Ingka Groups länder och intervall, vilket återspeglar lokalt inflationstryck, inklusive råvaru- och leveranskedjeproblem.

– Vi tar det här svåra steget just nu för att säkerställa att vi kan leva upp till vårt syfte att skapa en bättre vardag för de många människorna och för att säkra vår konkurrenskraft och vårt företags motståndskraft. Men överkomliga priser kommer alltid att vara en hörnsten för oss, säger Tolga Öncü.

Mot bakgrund av störningarna i leveranskedjan, arbetar Inter Ikea Group för att mildra effekterna av störningarna i transportkedjan globalt. Bland annat har användning av olika transportlösningar varit en del i processen samt kartläggning av extra fartyg och lastare för att få ut fartyg fulla med produkter till detaljhandelsmarknaderna.

Under 2022 kommer Ingka Group att fortsätta att investera i att förbättra kundupplevelsen, bland annat genom att öppna fler butiker, snabbare och mer hållbara leveransalternativ, som klicka och hämta i butiker som står för cirka en femtedel av kostnaden för hemleverans. Ett fokus ligger på omnikanalstrategin, där fler leveranser sker genom blue box-butiker istället för endast kunddistributionscenter.

– Förra räkenskapsåret såg vi en stor ökning av de totala uppfyllda volymerna och 51 procent av den totala volymen kom från butiker, en ökning från 43 procent från föregående år.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109