23948sdkhjf

Trögare för matthandlaren

Lägre efterfrågan slår mot resultatet under tredje kvartalet men ser med tillförsikt fram emot de förs bolaget viktiga fjärde och första kvartal.

Rugvista, som säljer mattor online, redovisar ett rörelseresultat på 16,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (22,9).

Nettoomsättningen sjönk till 128 miljoner kronor (141). Den organiska tillväxten uppgick till -12,7 procent (29,6), påverkat av lägre kundefterfrågan och kronans försvagning mot framför allt euron.

Bruttomarginalen backade till 63,5 procent (64,4) samtidigt som rörelsemarginalen minskade till 13,0 procent (16,2).

Det makroekonomiska klimatet försämrades ytterligare under tredje kvartalet, vilket har fortsatt att påverka de europeiska hushållens framtidstro och köpkraft negativt, skriver vd Michael Lindskog i delårsrapporten.

”Vårt fokus under större delen av året har varit att navigera de rådande marknadsförutsättningarna. Vi ser att våra initiativ för att säkerställa god lönsamhet har fallit väl ut och rörelsemarginalen för tredje kvartalet var 13,0 procent”, noterar Rugvista-chefen.

Trots det generellt utmanande klimatet kunde bolaget mot slutet av kvartalet, i några marknader, se indikationer på viss återhämtning i kundefterfrågan, fortsätter Michael Lindskog.

”Fjärde kvartalet och första kvartalet är våra viktigaste kvartal och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för att framgångsrikt navigera både de utmaningar och möjligheter som en högsäsong innebär”, uppger han vidare.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078