23948sdkhjf

”Så kan programmatisk annonsering hjälpa små företag i julhandeln”

Mikael Kreuger, vd för Match2One, argumenterar i debattartikel för att även små och medelstora detaljhandelsföretag kan dra nytta av programmatisk annonsering om den används på rätt sätt. 

Trots ett sämre globalt ekonomiskt läge, visar en ny undersökning att över hälften, 53 procent, av svenskarna kommer att lägga lika mycket eller mer pengar på julklappar i år som i fjol. 

För att konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet, använder sig många större företag av automatiserade annonskampanjer som ger bättre chans till exponering och synlighet. Men hur kan programmatisk annonsering hjälpa små och medelstora företag att få ut det mesta av sina kampanjer i dagens osäkra läge?

Programmatisk annonsering använder data och algoritmer för att göra det möjligt för annonsörer att nå rätt målgrupp vid rätt tillfälle med de mest kostnadseffektiva annonserna. Detta gör att företag kan genomföra betydligt mer pricksäkra digitala kampanjer utan långsamma traditionella annonsköp som ofta kräver mer arbete.

Förutom högre effektivitet, kan automatisering också ge företag bättre kontroll över det annonsutrymme företaget väljer att köpa, något som i sin tur garanterar "varumärkessäkerhet". Detta är något som kan äventyras när digitala annonser visas vid sidan av negativt, skadligt eller olämpligt innehåll, då det kan påverka företagets rykte. 

Med programmatiska lösningar och svartlistor kan återförsäljare säkerställa att deras annonser placeras i säkra miljöer för deras varumärke. Användandet av svartlistor förhindrar att annonser visas i samband med olämpligt innehåll.

Programmatiska lösningar ger mer makt åt företag gällande såväl planering, medieköp som målgrupper, något som både ökar kampanjens effekt och minimerar annonsutgifter. 

Detta görs bland annat genom:

  • Ökad effektivitet. Till skillnad från vid traditionella annonsköp, kan återförsäljare ställa betydligt fler krav på programmatiska annonsköp. Dessa kan vara, till exempel, vilka målgrupper de vill nå, vilka geografiska platser de vill rikta sig till, hur stor kampanjbudgeten ska vara och vilken typ av annonsutrymme de vill köpa. De kan sedan rikta dessa annonser till de önskade målgrupperna på optimal tid och plats för att få dem att agera. Programbaserade annonsköp innebär också att man slipper det manuella arbetet med traditionella förhandlingar och kontrakt människor emellan. Återförsäljare kan istället använda automatiserad teknik för att välja ut det bästa annonsutrymmet från medieägarna som sedan matchar deras förutbestämda parametrar. Hela processen sker på bråkdelen av en sekund, något som drastiskt påverkar och effektiviserar de sätt små och medelstora företag kan hantera och utföra sina kampanjer. 
  • Optimering i realtid. Automatiseringsverktyg kan även ge små och medelstora företag möjlighet att mäta resultatet av sina kampanjer och sedan använda dessa insikter för att optimera annonsköp i realtid, något som ger värdefull feedback och förbättrar kampanjresultat. Ett företag som exempelvis vill öka trafiken till en specifik landningssida kan inrätta automatiserade lösningar för annonsköp som ser till att köpa annonsutrymme som uppfyller just detta mål. Samtidigt kan de företag som vill öka konverteringar eller försäljning utnyttja programvarans optimeringsmöjligheter i realtid för att identifiera och köpa det mest kostnadseffektiva annonsutrymmet för att nå dessa mål. Möjligheten att mäta annonsernas prestanda i förhållande till olika mätvärden gör att företag kan maximera resultaten och samtidigt minimera budgeten.
  • Tillgång till samma typ av teknik och möjligheter som konkurrenterna. Små och medelstora företag kan dra nytta av en stor mängd annonsinventarier. Enligt en undersökning uppger 43 procent av förläggare att de lägger stort fokus på programmatiska annonser vid denna tidpunkt på året, något som gör att företag har goda möjligheter att nå sin önskade målgrupp genom det annonsutrymme som erbjuds. De företag som har resurser att anlita mediebyråer har länge kunnat inkludera programmatisk digital annonsering som en del av sina säsongskampanjer och utnyttja dessa möjligheter. Det är glädjande att se att även små och medelstora företag idag kan omvandla sin onlineannonsering till en bråkdel av kostnaden med hjälp av automatiserad teknik.

Det finns dock en del saker som mindre företag behöver ta i beaktning när det gäller programmatisk annonsering:

  • Tillgänglighet. Även om programmatisk annonsering är betydligt effektivare än traditionella annonsköp har de fått rykte om sig att vara otillgängliga. Med hjälp av prisvärda och tillgängliga lösningar kan även mindre företag få möjlighet att uppleva och nyttja de fördelar automatiserad digital annonsering erbjuder.
  • Kontroll. Plattformar som Meta och Google ger mindre företag tillgänglighet och skalbarhet men kontrollerar samtidigt användardatan som genereras, något som begränsar insikterna och möjligheten att optimera företagets kampanjer. De företag som vill kunna förstå sina konsumenter bättre bör istället förlita sig på användarvänliga programmatiska verktyg som ger dem verklig kontroll över sina data.
  • Användbarhet - För små och medelstora företag kommer verktyg som kan användas utan tidigare erfarenhet av automatisering att se till att framgångsrika programmatiska kampanjer kan genomföras både snabbare och enklare. På så sätt kan även de minsta företagen ta del av fördelarna med effektiv digital annonsering och konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet i julhandeln.

Att ge mindre företag samma möjlighet att maximera sin annonseringsbudget och uppnå bättre resultat på sina kampanjer gör att de kan konkurrera på samma villkor som de större bolagen. Detta kommer i sin tur att ge dessa företag en stark position inte bara under julhandeln, som förvisso är årets höjdpunkt för detaljhandeln men som också präglas av hög konkurrens, utan även efteråt. Oavsett vad som händer med världsekonomin framöver.

Mikael Kreuger, vd, Match2One

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094