23948sdkhjf

Skatteverket upptaxerar New Wave Group

New Wave Group har haft en pågående skatterevision sedan våren 2007. I fredags meddelade Skatteverket att New Wave upptaxeras med 33 miljoner kronor.

Revisionen har främst varit inriktad på koncerninterna transaktioner. New Wave Group avser att överklaga beslutet. Enligt ett pressmeddelande så upptaxeras New Wave Group med 437.400 kr avseende inkomståret 2005, med 55.922.774 kr avseende inkomståret 2006 och 63.697.322 kr avseende inkomståret 2007. Av nämnda belopp avser sammanlagt 118.697.096 kr royalty för varumärken som koncernens dotterbolag har utnyttjat, som Skatteverket anser att New Wave Group AB skall erhålla. Detta ger sammanlagt en ytterligare skatt om sammanlagt 33 768 462 kronor inklusive skattetillägg (171.460 kr avseende inkomståret 2005, 15.761.752 kr avseende inkomståret 2006 och 17.835.250 kr avseende inkomståret 2007). Av nämnda ytterligare skatt om sammanlagt 33.768.462 kr är 33.235.186 kr hänförligt till den del som avser royalty. New Wave Group AB kommer att överklaga Skatteverkets beslut i den del som avser royalty, men bolaget har ännu inte tagit ställning till huruvida även övriga delar av beslutet skall överklagas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064