23948sdkhjf

Fyra år sedan sist – nu backar försäljningen

Finanskrisen präglade november månad, även inom handeln. För sällanköpshandeln blev utvecklingen den sämsta på 14 år.

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 3,1 procent mätt i löpande priser jämfört med november föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en minskning med 0,1 procent. Det visar Detaljhandelsindex, DHI, för november månads detaljhandelsförsäljning från Handelns Utredningsinstitut, HUI och SCB. Omsättningen inom sällanköpshandeln minskade med 6,5 procent. Samtidigt sjönk priserna med 2,0 procent och kalenderkorrigeringen inverkade positivt med 4,2 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på -0,4 procent. ”Sällanköpsvaruhandelns kraftiga negativa utveckling är den största på över 14 år. De flesta branscher uppvisar kraftigt negativa tillväxttal, till exempel minskade elektronikhandeln sin försäljning med 14 procent”, skriver HUI i en kommentar. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 1,6 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 5,6 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 4,3 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till 0,6 procent under november, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året. ”November månad blev den första månaden på fyra år då försäljningen minskade. Det bör dock påpekas att det är en kraftig kalendereffekt (bland annat innehöll november 2008 en extra söndag jämfört med november 2007) som bidrar till det negativa utfallet. Om hänsyn tas till kalendereffekter var utvecklingen positiv, mätt i värde, och svagt negativ, mätt i volym. Dagligvaruhandeln utvecklades positivt till följd av fortsatta prisökningar inom livsmedelshandeln”, skriver HUI i en kommentar. ”Innan helåret 2008 kan summeras återstår årets final som präglas av mellandagsreor. Vilken effekt de får på decemberutfallet återstår att se. December är årets viktigaste månad och trots en kraftig avmattning i detaljhandeln under hösten är bedömningen att julhandeln troligen kommer slå rekord även i år. Även om novemberutfallet sänkte tillväxten för helåret, kommer 2008 att bli ännu ett starkt år för detaljhandeln. I takt med den försämrade ekonomiska utvecklingen väntas dock 2009 bli ett betydligt svagare år för detaljhandeln. HUI:s prognos är en utveckling med 0,5 procent”, skriver HUI vidare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062