23948sdkhjf

Efter trängsellarm – Handels medlemmar oroliga för smittospridning

Handels vill se skärpta förhållningsregler för att minska smittorisk av coronaviruset i butikerna. Pekar särskilt ut bygghandeln och trädgårdshandeln men även köpcentrum.

Handels konstaterar att många butiker tagit stort ansvar för att minska smittspridniningen av coronaviruset men samtidigt menar man att undantagen som inte gör det är för många.

Fackförbundet, som även tidigare larmat om medlemmarnas oro för smittpridning, har många exempel på företag som inte följer uppsatta riktlinjer; detta efter larm från anställda om bland annat trängsel.

– Många av våra medlemmar är oroliga, och det borde även vissa kunder vara. I en del butiker är trängseln oacceptabel och allt för många arbetsgivare tar inte ansvaret för att minska riskerna, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund i en kommentar.

Handels pekar särskilt ut bygghandeln och trädgårdshandeln som riskområden när vårvärmen kommer.

– Till dessa butiker söker sig nu många kunder för sina vår- och sommarprojekt. Det ska de givetvis göra, handeln måste leva vidare. Men arbetsgivarna måste steppa upp sitt arbetsmiljöansvar. Se till att reglerna efterföljs, säger Susanna Gideonsson.

Nu vill Handels se att de anställda får mer inflytande i det preventiva arbetet för att minska smittan annars hotar stängning av butikerna.

– Ge anställda inflytande över skyddsåtgärderna, de kan sin arbetsmiljö bäst. Om butiker inte tar sitt ansvar och sätter anställda under risk har våra skyddsombud möjlighet att stänga butikerna. Det kommer vi göra om vi måste, säger Susanna Gideonsson.

Handels har äve krävt ett möte med Folkhälsomyndigheten för att diskutera skyddet av butiksanställda. 

Här är Handels krav på butikerna:

  • Bedömning av smittorisken ska göras lokalt på samtliga arbetsplatser.
  • Krav på plexiglas mellan anställd och kund vid samtliga kassaarbetsplatser.
  • Rutiner för rengöring ska finnas, med en lista för vilka ytor som ska rengöras. Detta ska ske noggrant och med desinfektionsmedel. Rengöring ska schemaläggas och ske flera gånger/dag.
  • Enkelt att kunna tvätta händer med tvål och vatten. Anställda ska även ha tillgång till handsprit.
  • Avståndsmarkeringar i golvet på 1,5 meter i kassakön ska finnas.
  • Arbetsgivaren ska informera alla anställda och kunder om att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i butiken. Informationen ska synas genom anslag. När anställda plockar varor kan arbetet avgränsas exempelvis med koner på golvet.
  • Butiken ska veta hur många kunder som ryms i butiken. Det ska finnas en person utsedd som ansvara för att denna gräns inte överskrids.
  • Anställda ska få den skyddsutrustning som behövs för jobbet. Engångshandskar (nitrilI) ska finnas, samt munskydd för anställda som vill bära dessa.
  • Schemalägg raster och luncher så att man kan hålla avstånd till varandra i personalutrymmen.
  • Butiken bör införa kontantfritt för att minimera överföring av smitta.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079