23948sdkhjf

Desenio ska spara – berör 45 anställda

Lägger varsel som berör cirka 27 procent av de anställda i Sverige. Ska göra kostnadsneddragningar om 32 miljoner kronor.

Desenio uppger att osäkerheten kring efterfrågan online är stor på kort sikt och har beslutat sig för kostnadsneddragningar.

Enligt preliminära siffror uppgick nettoomsättningen 1 april – 31 maj 2022 till 132 miljoner kronor (205). Rörelseresultatet samma period uppgick till -13 miljoner kronor (21), motsvarande en rörelsemarginal om -9,8 procent (10,3).

Beslut har fattats om kostnadsneddragningar om 32 miljoner kronor på årsbasis för att anpassa verksamheten till en utmanade marknad med sjunkande onlinekonsumtion, inklusive en dämpande effekt på sällanköpshandeln. Kostnadsbesparingarna får full effekt från det fjärde kvartalet 2022, skriver Desenio.

Baserat på de justerade administrationskostnaderna rullande 12 månader fram till den 31 mars 2022 om 175 miljoner kronor motsvarar kostnadsneddragningen 18 procent. 45 anställda kommer att varslas om uppsägning och ledningens löner kommer att sänkas med 20 procent.

”Osäkerheten kring efterfrågan online är på kort sikt stor och det gäller även för Desenio och Poster Store. Vi har en i grunden bra affärsmodell med höga marginaler men kostnaderna är inte anpassade till den efterfrågan vi sett under våren och början på sommaren. Samtidigt medför den extraordinära marknadssituationen att det i dagsläget är svårt att förutspå utvecklingen under den andra halvan av 2022. Sammantaget innebär det att vi för att säkerställa vår lönsamhet behöver sänka kostnaderna genom att varsla personal, vilket känns oerhört tråkigt. Varslet kommer att beröra cirka 27 procent av våra medarbetare i Sverige på alla nivåer. Därmed skapar vi utrymme för lönsamhet, inklusive vår viktiga satsning i Nordamerika”, kommenterar Fredrik Palm, vd för Desenio Group.

Uppsägningsprocessen avser endast anställda i Sverige och kommer att genomföras i enlighet med arbetsmarknadslagar och rutiner.

Per den 13 juni 2022 uppgick Desenios likvida medel till 85 miljoner kronor. Bolaget emitterade i december 2020 en säkerställd obligation på totalt 1,1 miljarder kronor i samband med förvärvet av Poster Store. Obligationen löper med en rörlig ränta på Stibor 3m + 5,5 procent, som betalas i sista månaden i varje kvartal, och förfaller i december 2024. Under det första kvartalet 2022 uppgick obligationens räntekostnader till 15,1 miljoner kronor. Obligationen har inga löpande kovenanter utan enbart vid upptagande av ny skuld och till exempel vid en aktieutdelning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Jysk vänder blad: ”Har varit ett bra år”
Digitala lösningar gör QR-koden het igen
Modebutik stänger efter ett år
Här vill Eko öppna – hoppas ånyo på fastighetsägarnas och kommunens goda vilja
Omflytt i Lidingö Centrum ska stärka erbjudandet
Elons resultat försämras: ”Det är lätt att bli fartblind”
Andra Nordiska Medier
Fri Köpenskap
Habit
Transportnet

Sänd till en kollega

0.094