23948sdkhjf

Synsam planerar för stort antal nya butiker – håller fast vid finansiella mål

Ska enligt kostnads- och omstruktureringsprogram minska kostnadsbasen för de operativa kostnaderna med 102 miljoner kronor under 2023 och med 129 miljoner 2024 jämfört med 2022.

Synsams försäljningen i januari 2023 har startat bra och för helåret 2023 räknar bolaget med att nå en ebitda-marginal på cirka 25 procent. 

Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag som hålls på fredagen. 

Synsam håller fast vid sina finansiella mål och uppdaterar kring kostnadsreducerande åtgärder. 

Synsam genomför ett kostnads- och omstruktureringsprogram som bedöms minska kostnadsbasen för de operativa kostnaderna med 102 miljoner kronor under 2023 och med 129 miljoner 2024 jämfört med 2022. En del av detta program omfattar det reducerade behovet av optikerkonsulter. 

Kostnaden för programmet, som kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2022, beräknas uppgå till 34 miljoner kronor och kommer inte att redovisas som jämförelsestörande kostnader. 

Kostnadsminskningen bedöms i sin helhet få en positiv effekt på ebitda-resultatet under respektive år. I det fjärde kvartalet 2022 etablerades 16 butiker och under 2022 som helhet etablerades 37 butiker, vilket innebar att Synsam hade 536 butiker per den 31 december 2022. 

”Det tidigare kommunicerade etableringsmålet om 90 nya butiker under åren 2021-2023 bedöms att kunna infrias under perioden. Synsam har därefter en målsättning om att etablera ytterligare totalt 90 nya butiker 2024-2026”, heter det.

 Synsam står fast vid sina finansiella mål som bland annat är att ha en årlig organisk tillväxt på 8-12 procent på medellång sikt, beroende på etableringstakt av nya butiker, att ha en årlig justerad ebitda-marginal på 25 procent eller mer på medellång sikt, och att nettoskuld i förhållande till justerad ebitda ska vara 2.5x, exkluderat tillfälliga avvikelser.

 Synsam Groups mål är att betala en utdelning på 40 – 60 procent av årets nettovinst. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093